•    
  Actuele planetaire posities
  23-maa-2018, 06:06 UT/GMT
  Zon233'32"1n01
  Maan1418'45"18n07
  Mercurius1654'15"r9n42
  Venus2011' 4"7n08
  Mars39'56"23s32
  Jupiter2254'46"r17s18
  Saturnus836'15"22s17
  Uranus270'36"9n55
  Neptunus1437'59"6s53
  Pluto213'33"21s27
  Ware Knoop1343' 7"r16n42
  Cheiron2833'23"2n34
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ

De Generatiekloof

door Liz Greene


Geschreven voor tijdschrift "Appollon"

Wangedrag van de jeugd zal ons, net als de dood en de belastingdienst, altijd achtervolgen. De klaagzang over jongeren die zich afzetten tegen de ouderlijke en rechterlijke macht is terug te vinden in de literatuur, van Ovid tot Shakespeare. Het leven van medische studenten in de 16e eeuw aan de Universiteit van Montpellier ging er, volgens woedende bewoners van de stad, wild aan toe, net als tegenwoordig op Harvard. “Jeugdjaren”, verzuchtte Oscar Wilde,“ zijn niet aan de jongeren besteed.” Het fenomeen “generatiekloof” werd nooit zo kleurrijk uitgebeeld als in de jaren zestig, toen de wig tussen de conservatieve ouderen en de “sturm und drang” der jongeren allesbehalve overbrugbaar bleek. Bob Dylan’s invloedrijke songteksten schetsen het kortweg, al verwijzen ze naar iets omvangrijkers dan een jongere generatie die z’n spierballen laat zien aan de ouderen:

Bob Dylan

Come gather round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'
Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't critizise
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agein'.
Please get out of the new one
If you can't lend a hand
For the times they are a-changin'.

"The Times They Are A-Changin'", Bob Dylan, copyright (c) 1963, vernieuwd in 1991

Het is te simplistisch om in termen te denken als een onvermijdelijk ouders-versus-jongeren conflict tussen autoriteit en rebellie, tussen ervaring en naïviteit, tussen grenzen en enthousiasme, tussen verantwoordelijkheid en vrijheid. Er zijn bepaalde, biologisch beslissende factoren waardoor we meer fysieke energie hebben wanneer we jong zijn. Psychologisch gezien zijn we wellicht nog onbeheerst en flexibel in onze zelfexpressie omdat het ego nog niet vast zit aan gewoontepatronen en verweer.Door herhaaldelijke confrontaties met wereldse beperkingen kunnen we soms minder geneigd zijn risico’s te nemen naarmate we ouder worden. De archetypische polariteit tussen de senex (oudere) en de puer aeternus (eeuwige jongeling) geeft dit natuurlijke proces in het leven aam. Achter deze algemene factoren schuilt iets dat heel complex is. Niet alleen individuen doorbreken patronen. Ook hele groepen binnen een generatie. Het beeld van de senex kan in jongeren doorschemeren, dat van de puer in ouderen.

Wie de tv-serie Absolutely Fabulous heeft gezien zal in het personage van Edina een extravagant voorbeeld van de “flower power” generatie herkennen, de groep die het sociale oproer in de sixties domineerde. Edina is een moeder die zich geheel identificeert met de vooral losgeslagen vorm van de puer aeternus. Ze blowt, zuipt, geeft zich over aan losbandigheid en rampzalige uitspattingen, kleedt zich als een overrijpe hippie en denkt en praat als een onverantwoordelijke, egocentrische puber. Astrologen zullen haar herkennen als een persiflage op het revolutionaire denken, de naïeve romantische kijk en radicale zelfexpressie van de naoorlogse “ik” generatie. De groep met Uranus in Tweelingen, Neptunus in Weegschaal en het allerbelangrijkste, Pluto in Leeuw. Volslagen tegenpool is Edina’s dochter, Saffron, die preuts, zwaar op de hand en academisch geschoold is en zich diep schaamt voor de grillen van haar hopeloze moeder. Saffron is tegen drank en drugs, is wars van lichtzinnig seksueel gedrag, kleedt zich als een “brave christen” (volgens Patsy, Edina’s net zo vreselijke maatje) en eet verstandig. Zij is een realist die geen enkele illusie heeft over de menselijke aard en die geen tijd wil verspillen aan fantasieën over hoe de wereld eruit zou kunnen zien. Zij staat zo stevig met beide benen op de grond, dat ze in vergelijking met haar moeder ongelooflijk en hopeloos saai is. Astrologen herkennen haar wellicht als een persiflage op de pragmatische, cynische en genadeloos eerlijke eigenschapen van de generatie met Neptunus in Schorpioen en Uranus en Pluto in Maagd.

Deze moederdochter relatie confronteert ons met een omgedraaide wereld waardoor de serie heel raak en grappig is. Al is het lachwekkend overdreven, toch is het een opvallend getrouw beeld van een bepaalde dynamiek tussen twee generaties in de tweede helft van de 20e eeuw. Zij zijn verdeeld door hun houding, niet door de chronologie. In dit geval zijn het de ouderen, niet de jongeren, die schoppen tegen de grenzen van senex regels. Willen we de soms lijnrecht tegengestelde conflicten begrijpen die zo vaak tussen ouders en kinderen spelen, dan moeten we generaties bekijken vanuit hun normen en waarden, niet vanuit het oogpunt van hun leeftijd. Een generatie wordt niet alleen door een tijdsbestek gedefinieerd. Ook de aangeboren visie, reacties, handelwijze en drijfveren maken een groep uniek. Generaties weerspiegelen de kwaliteit, niet de kwantiteit, van het tijdperk waarin zij zijn geboren.

Wat is het tijdsbestek van een generatie? Biologisch gezien kan een generatie vijftien tot tachtig jaar verschillen met de voorgaande. In dit opzicht zijn de grillen van de schepping bepalend. Tieners kunnen kinderen krijgen, anderen wachten tot ze in de dertig of veertig zijn. Sommige mannen stichten een tweede of derde gezin wanneer zij zestig of zeventig zijn. Zelfs tachtig is geen probleem door de komst van Viagra en nu sperma kan worden ingevroren voor onbepaalde tijd is er helemaal geen grens meer. Postuum kan een kind verwekt worden door een vader die al een paar eeuwen dood is. Grootouders kunnen jong of oud zijn en voor wie bijtijds begint, is het mogelijk om overgrootouders te zijn op vijfenveertigjarige leeftijd. Denken we aan generaties in termen van kwaliteiten die zij vertegenwoordigen, dan moeten we het astrologische model met zijn ruimere inzichten inzetten en de buitenplaneten en hun cycli bestuderen.

Uranus, Neptunus en Pluto geven in de geboortehoroscoop drie verschillende maar ook elkaar overlappende stromingen aan. Zij symboliseren fundamentele drijfveren en verlangens die de collectieve psyche mensen meegeeft. Deze drie planeten transiteren elk door een bepaald teken van de dierenriem. Wij horen allemaal bij een bepaalde Uranus generatie, een Neptunus generatie en een Pluto generatie. We hebben meer gemeen met de Uranus generatie die 84 jaar eerder leefde, dan de lichting slechts 7 jaar geleden werd geboren. We hebben meer raakvlakken met de Neptunus generatie die 178 jaar eerder leefde, dan die slechts 14 jaar voor ons werd geboren. En we hebben meer overeenkomsten met de Pluto generatie die 246 jaar geleden leefde, dan met degenen die Pluto in een voorgaand of opvolgend teken hebben dan wij. Deze planeten bieden ons een ingewikkelde opzet van tijd-kwaliteit cycli en ontwikkelingsfasen die wij allen collectief doormaken. Zij vertellen ons hoe een bepaalde Uranus generatie vooruitgang benadert en nastreeft, wat een specifieke Neptunus generatie beschouwt als het ideale pad naar bevrijding en hoe een bepaalde Pluto generatie zich sterk maakt om te overleven in bedreigende situaties. Buiten onze individuele normen, waarden en karaktereigenschappen, zijn we allemaal verbonden met een grote groep die een eigen idee heeft over evolutie, verlichting en transformatie. Wanneer we niet als individu, maar als deel van een collectief reageren, zijn de buitenplaneten van de geboortehoroscoop aan het werk. Deze reacties kunnen vrij bewust zijn en overeenstemmen met onze individuele overtuigingen, dat is afhankelijk van de plaatsing van de buitenplaneten in de geboortetekening. Maar ze kunnen ook relatief onbewust invloed uitoefenen, of in ernstig conflict zijn met alles waarin we persoonlijk geloven. Wanneer deze diepere, collectieve lagen van de psyche worden geactiveerd kunnen we verrast, geshockeerd en zelfs overdonderd en verscheurd worden.

Bob Dylan werd gelanceerd als een van de belangrijkste profeten van zijn generatie, tijdens de grote Uranus-Pluto conjunctie in de Sixties. Maar bedenk dat Dylan zelf niet werd geboren onder die conjunctie. Hij was van 1941 en behoorde tot de generatie met Neptunus in de laatste graden van Maagd driehoek Uranus in Stier. De relatie met zijn persoonlijke planeten - de Maan, Jupiter en Saturnus in de laatste graden van Stier, de Zon begin Tweelingen conjunct radix Uranus en driehoek radix Neptunus, plus Mercurius in de laatste graden van Tweelingen vierkant radix Neptunus - beloven dat hij in staat is om de visie van zijn generatie te vertalen in hoogst persoonlijk creatief werk. Zijn timing was geen toeval. Dylan ging zijn creatiefste en beroemdste periode in toen de Uranus-Pluto conjunctie van de Sixties over zijn radix Neptunus ging en driehoek radix Maan, Saturnus, Jupiter, Uranus en de Zon stond, waardoor zijn potentieel tot bloei kon komen. Met andere woorden; de collectieve overtuigingen van Dylan’s generatie vielen prachtig samen met de collectieve verlangens die in de Sixties speelden. Zijn poëzie en muziek werden vervolgens een steun voor beiden. Die opvallende driehoek tussen Neptunus en Uranus vond begin jaren veertig plaats en geldt daardoor ook voor John Lennon, Paul McCartney en Mick Jagger. Dat aspect stimuleerde een vooruitstrevende kijk, die niet alleen politieke en sociale veranderingen signaleerde maar ook spirituele aspiraties. De boodschap die deze generatieprofeten uitdroegen was vrede, gelijkheid en spiritualiteit, met name Lennon in de song “Imagine”. Jagger, die zijn radix Zon en Pluto conjunct in Leeuw heeft staan, is wellicht meer verbonden met de schaduwkanten van zijn generatie, zoals hij demonstreert in de song “Sympathy for the Devil”. De Neptunus-Uranus configuratie verschoof van aarde naar luchttekens en dirigeerde zowat de hele WO II periode. Dat lijkt vreemd in het licht van bovengenoemde boodschap, maar zelfs Hitlers Derde Rijk was een vorm van idealisme. Weliswaar een barbaarse en misvormde, maar toch een visie die politieke en sociale veranderingen combineerde met spirituele ambitie.

Deze muzikale generatie-iconen hebben de plaatsing van Pluto in Leeuw gemeen en dat is waarschijnlijk fundamenteel. Met het oog op generaties vond er een veelbetekenende verschuiving plaats toen Pluto van Kreeft in Leeuw kwam, wat doorwerkt in de overlevingsmechanismen van het collectief. Deze verschuiving van planeten is wellicht dé astrologische aanduider van een onvermijdelijke aanvaring tussen de generaties van ouders en kinderen. Degenen die geboren zijn onder Pluto in Kreeft hebben een instinctieve overlevingsdrang die gericht is op familie, de gemeenschap en nationale verbondenheid, want dat geeft het gevoel van emotionele wortels, continuïteit en veiligheid. Zij waren de mensen die bereid waren te strijden voor Koning en Vaderland, zelfs als de oorlog voor hen persoonlijk zinloos leek. Degenen die geboren zijn onder Pluto in Leeuw zien overleven als iets dat gekoppeld is aan vurige individualiteit en vastberaden zelfexpressie, ook bij tegenwerking. Dat waren de personen die eigen beslissingen namen over hun persoonlijke bestemming en weigerden te vechten in Vietnam. Dat leek misschien arrogant en egocentrisch, maar was ook hun intuïtieve overtuiging van de kracht van het individu waarmee men een andere realiteit kon creëren.

 • Bob Dylanwerd geboren op 24 mei 1941, 9.05 pm, Duluth, Minnesota, USA.
 • John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940, 6.30 pm, Liverpool.
 • Paul McCartney werd geboren op 18 juni 1942, 2.30 am, Liverpool.
 • Mick Jagger werd geboren op 26 juli 1943, 6.30 am, Dartford.

Tegen de tijd dat de laatste twee werden geboren was Uranus vanuit Stier verhuisd naar Tweelingen, maar hij stond nog steeds driehoek Neptunus. De planeet van de kentering vormde vervolgens ook een sextiel met Pluto in Leeuw.

Configuraties van buitenplaneten tussen ouders en kinderen

Door de patronen van astrologische generaties te bestuderen, worden we naar allerlei vormen van menselijke interacties en ondernemingen geleid. Dit beknopte artikel kan onmogelijk recht doen aan de diepgang en complexiteit van dit thema. Toch wil ik een waardevol inzicht omtrent astrologische generaties aanstippen; de interactie van buitenplaneten tussen twee geboortehoroscopen in ouder-kind relaties. Er kunnen moeilijke thema’s tussen ouders en kinderen worden gesignaleerd in spanningsaspecten tussen persoonlijke planeten. Zij geven intense verdeeldheid in persoonlijke houding en overtuigingen aan. Mars in de chart van een zoon, opposiet de Maan van zijn vader kan tot pittige conflicten rond wilskracht leiden en in sommige gevallen zelfs tot geweld. Maar zulke conflicten zijn uniek voor die twee persoonlijkheden en hebben geen betrekking op hevige, collectieve krachten. Er is een oplossing mogelijk, wanneer de vader begrijpt dat zijn zoon een uniek individu is met een andere dynamiek dan hij en de zoon, zodra hij volwassen is, dezelfde objectiviteit kan opbrengen wat zijn vaders emotionele kijk en behoeftes betreft.

Andere moeilijke onderwerpen tussen ouders en kinderen kunnen gekoppeld zijn aan synastrie-aspecten tussen Saturnus en Cheiron. Saturnus bestuurt persoonlijke verdedigingsmechanismen. En Cheiron verwijst vaak naar collectieve thema’s maar uit zich ook in zelfverweer tegen gekwetste gevoelens en verwondingen. De Maan van een meisje vierkant haar moeder’s Saturnus, suggereert een bepaalde kilte die hun emotionele relatie smoort. Een oplossing is mogelijk als de moeder herkent dat het kind onbewust afgunst en onrust in haar losmaakt. Het meisje kan, zodra ze ouder wordt, verder leren kijken dan haar afgewezen gevoelens en de diepere betekenis ontdekken van de onmogelijke verwachtingen van haar moeder. De Zon van een zoon conjunct vader's Cheiron kan wederzijdse pijn en misverstanden aangeven. Een mogelijke oplossing ontstaat wanneer de vader zijn eigen verwondingen en tekortkomingen onder ogen ziet en de jongen, wanneer hij ouder wordt, zijn vader herkent als een gewoon, feilbaar mens met pijn en verwondingen die hij heeft opgelopen in een wereld die verder reikt dan de familie.

Hoe dan ook, sommige thematiek gaat verder dan de wisselwerking tussen personen waardoor de oplossing in een veel breder perspectief schuilt. Een kind kan voor een ouder een gigantische collectieve kracht vertegenwoordigen, in plaats van een individuele. Dat kan heel bedreigend zijn voor alles waarin de ouder gelooft als individu. Wanneer het de ouder is die de kracht en visie van een hele generatie personifieert, kan het kind akelig worden overdonderd. Ook aspecten van de buitenplaneten naar andere buitenplaneten in de charts van ouders en kinderen kunnen van invloed zijn. In zulke gevallen vertegenwoordigen beiden de collectieve macht van hun generatie, waardoor het moeilijk kan zijn elkaar te zien als individuen, tenzij ook persoonlijke planeten bij de configuratie betrokken zijn. Iedereen die de horoscopen van opvolgende generaties binnen een familie heeft bestudeerd, zal de frequentie van nauw contact tussen buitenplaneten en persoonlijke planeten in de charts zijn opgevallen, vooral de “harde” aspecten. Vaak liggen die connecties binnen de orb van 1º. Het is logisch dat je het idee krijgt dat er systeem zit in deze kosmische toestanden. Wanneer zulke koppelingen voorkomen tussen ouder en kind of grootouder en kleinkind lijkt een grondig evolutionair patroon aan het werk, dat zowel de groep als het individu betrekt. Individuele, herleidende psychologie kan niet doordringen tot de reacties die zo worden opgeroepen. We zullen onze psychologische modellen moeten uitbreiden om te begrijpen wat er aan de hand is.

Natuurlijk zijn er specifieke dimensies betrokken bij zulke connecties. Aspecten over en weer tussen de buitenplaneten in de ene chart en de persoonlijke planeten in de andere, vallen onder de basisprincipes van synastrie. Bijvoorbeeld; staat Uranus in een meisjeshoroscoop conjunct haar vaders Zon in Tweelingen, dan zal zijn levendige, rusteloze en mentaal nieuwsgierige aard haar neiging om vernieuwend en inventief te zijn activeren. Dat is niet altijd gemakkelijk want zij op haar beurt boort een bron van creatief potentieel in hem aan. De onrustige, opwindende energie van deze verbinding zal van kinds af aan zichtbaar zijn. Zo’n kruisaspect tussen vader en dochter kan enorm creatief en intellectueel stimulerend zijn, maar ook bijdragen aan vervreemding. Stel dat een moeder Mars in Weegschaal heeft en haar dochter Pluto conjunct haar Mars. Moeder zal haar dochter’s recalcitrante gedrag en emotionele koppigheid als onbegrijpelijk, frustrerend en soms tergend ervaren, terwijl de dochter haar moeders agressie (zo ervaart zij het) intens bedreigend vindt. De explosieve energie van deze verbinding zal ook van kinds af aan zichtbaar zijn en machtstrijd lijkt onvermijdelijk tussen hen. Met een beetje begrip kunnen ze elkaar echter helpen om eerlijker te zijn, in emotionele en assertieve behoeftes en verlangens.

Deze interpretatie van aspecten kan wellicht nuttig en waardevol zijn, maar het gaat niet ver genoeg. Er is meer aan de hand dan de ene persoon die uitwisselt met de ander. Hier wisselt een persoon uit met een hele generatie, vertegenwoordigd door degene van wie de buitenplaneten betrokken zijn bij het kruisaspect. De dochter, wiens Uranus in Tweelingen conjunct haar vader's Zon staat, schudt hem door elkaar en verandert zijn kijk op het leven. Niet alleen door haar inventieve opstandigheid, maar omdat zij voor hem de enorme kracht van een generatie vertegenwoordigt. Een lichting voor wie de kijk op de menselijke evolutie gepaard gaat met de afbraak van strikte, oude en uitgewerkte, intellectuele structuren. De moeder met Mars in Weegschaal conjunct de Pluto van haar dochter kan zich overdonderd voelen en geneigd om terug te vechten. Niet omdat ze haar dochter ervaart als intens en inflexibel, maar omdat haar kind een complete generatie, als een onzichtbaar leger met zich meedraagt. Een generatie wiens overlevingskansen hand in hand gaan met bepaalde idealen rond eerlijkheid en rechtvaardigheid in menselijke relaties. De constante druk van Pluto is geen persoonlijke machtswellust van het kind, maar de basale noodzaak van een collectief dat niet wenst te worden afgeleid van de eigen visie op essentiële voorwaarden om vernietiging te voorkomen.

Laten we even een voorbeeld van zo’n ouder-kind generatiedynamiek bekijken. We moeten natuurlijk intensief met onze eigen familiecharts aan de slag om een helder beeld te krijgen van generatiedynamica. Juist uit directe persoonlijke ervaring en door “familietradities” worden de dieper liggende patronen van generaties zichtbaar. Maar, al worden hun charts te pas en te onpas gebruikt, het Britse koningshuis is in deze zin zeer bruikbaar omdat de geboortetijden vastliggen en de connecties vele generaties teruggaan.

Generatiespelletjes in de koninklijke familie

Krachtige generatieaspecten kunnen niet alleen optreden tussen ouder en kind, maar ook tussen de ouder en het individu waarmee het kind, als volwassene, trouwt. Wat de familieziel nodig heeft, De koninklijke Familiemaar niet vindt onder de leden, trekt het instinctief aan middels het huwelijk. Daardoor kunnen mythes en complexen aan het licht komen en gedurende generaties worden verwerkt. Het is dan ook belangrijk om niet alleen de direct bloedlijn te bestuderen maar ook de aanhang. Om het kort en krachtig te houden vermeld ik hier alleen de relevante chartelementen van een paar specifieke leden van de Royal Family en geen complete geboortehoroscopen.

De Koninklijke Familie

Koning George VI
Pluto 11º 34' Tweelingen
Neptunus 16º 30' Tweelingen
Uranus 22º 07' Schorpioen
Maan 24º 51' Schorpioen


Koningin Elizabeth, the Queen Mother
Pluto 17º 21' Tweelingen
Neptunus 28º 20' Tweelingen
Uranus 8º 31' Boogschutter
Maan 20º 24' Schorpioen

Koningin Elizabeth II
Pluto 12º 42' Kreeft
Neptunus 22º 02' Leeuw
Uranus 27º 21' Vissen
Saturnus 24º 26' Schorpioen
MC 25º 33' Schorpioen

Prins Charles
Pluto 16º 33' Leeuw
Neptunus 14º 07' Weegschaal
Uranus 29º 55' Tweelingen
Zon 22º 25' Schorpioen
Cheiron 28º 13' Schorpioen

Prinses Diana
Pluto 6º 02' Maagd
Neptunus 8º 38' Schorpioen
Uranus 23º 20' Leeuw
Maan 25º 02' Waterman
Venus 24º 23' Stier

Prins William
Pluto 24º 09' Weegschaal
Neptunus 25º 32' Boogschutter
Uranus 1º 29' Boogschutter
Cheiron 25º 39' Stier
Venus 25º 39' Stier
Ascendant 27º 30' Boogschutter

Volledige geboortedata van de genoemde familieleden: Queen Elizabeth II, 21 april 1926, 2.40 a.m, Londen. Koning George VI, 14 december 1895, 3.05 a.m, Sandringham. Koningin Elizabeth, the Queen Mother, 4 augustus 1900, 11.31 a.m, St Pauls Walden. Prins Charles, 14 november 1948, 9.14 p.m, Londen. Prinses Diana, 1 juli 1961, 7.45 p.m, Sandringham. Prins William, 21 juli 1982, 9.03 p.m, Londen.

Er zijn uiteraard koppelingen tussen de buitenplaneten van de chart van Queen Elizabeth II en die van haar vader, Koning George VI. Hij had een conjunctie tussen Uranus in 22º 07' Schorpioen en de Maan in 24º 51' Schorpioen. Deze conjunctie staat vierkant de Queen's Neptunus in 22º 02' Leeuw. De Queen heeft ook Saturnus in 24º 26' Schorpioen, op het MC in 25º 33' Schorpioen, beiden conjunct haar vaders radix Uranus. We kunnen gissen naar de persoonlijke toestanden die het Saturnus-MC-Maan contact tussen de twee charts aangeeft en bedenken dat de emotionele relatie tussen de Queen en haar vader vast kil, maar toch onverwoestbaar was. En dat een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, inherent plichtsgevoel en sociale taken voorgingen op affectie en spontane, emotionele uitwisseling. Maar we hebben hier ook te maken met twee buitenplaneten die in de charts vierkant staan ten opzichte van elkaar. Dat is lastig en moeilijk samen te vatten in een paar woorden. Uranus in Koning George’s chart staat exact Neptunus in Queen Elizabeth’s chart. De behoefte aan vooruitgang van degenen geboren met Uranus in Schorpioen, zoekt een uitlaatklep door compulsieve vernietiging en wederopbouw. Overlevingsinstincten worden ingezet in gevaarlijke situaties, zoals lef bij strijd. Als er geen strijd is, wordt er een gecreëerd. In het geval van de Koning was er voldoende strijd gaande in de buitenwereld om de visie van Uranus in Schorpioen, evolutie door crisis, te bevredigen. Sterk in contrast daarmee, voor degenen geboren onder Neptunus in Leeuw, staat de droom van bevrijding door de creatie van een fantasiewereld waarin alles mooi en fijn is. Het eigen bestaan is zowel een opoffering, als een symbool voor goddelijke autoriteit over anderen met dezelfde Neptunus verbinding die een vlucht zoeken uit hun eigen gezapige leventjes. De Queen deelt en personifieert de mythische verlangens van haar eigen generatie perfect. Het is geen wonder dat ze hen niet wil loslaten.

Hier botsen twee generaties: de oudere, die twee wereldoorlogen heeft doorstaan en een ideologie heeft opgebouwd door de keiharde waarheid onder ogen te zien en uit de as te verrijzen, en de jongere, die liever de rug keert naar de bittere ellende in de wereld en een sprookjesbeeld najaagt van luxe en goddelijke rechten van koningen. Zo’n vierkant tussen ouder en kind hoeft niet per se uit te monden in een persoonlijk conflict, tenzij persoonlijke planeten kracht bijzetten. Hier wórdt kracht bijgezet: de Maan van de Koning staat vierkant Neptunus van zijn dochter en zijn Uranus staat conjunct haar Saturnus. Hij moet op haar emotioneel onvoorspelbaar en neurotisch depressief zijn overgekomen. Zij leek op haar beurt voor hem onbegrijpelijk en misschien ook wel voor haar moeder, die ook Maan in Schorpioen had. De Queen is namelijk de verpersoonlijking van de grandioze, hoofse dromen van een hele generatie. Die generatie is overtuigd van haar bijzondere, spirituele rol en verliefd op regels die zijn gebaseerd op eer en superioriteit. Allemaal goed en wel, maar ook te ver verwijderd van de democratische inborst van de huidige Uranus en Neptunus transits door Waterman. Toen Neptunus door Leeuw liep verlangde de wereld naar glamour en uitstraling. Er was behoefte aan schitterende voorbeelden. Dit was dan ook het tijdperk van de grote Hollywood filmsterren. Koning George VI vond zijn dochter wellicht vreemd arrogant en niet van deze wereld. Niet omdat er iets niet klopte aan haar persoonlijke karakter, maar omdat er iets indringends, heel krachtig en universeel blonk achter de nuchterheid en de hardnekkigheid van haar Zon in Stier en Ascendant Steenbok.

Er lijkt een belangrijke intelligentie werkzaam als het om familiepatronen en buitenplaneten gaat. Prins Charles werd geboren met de Zon in 22º 25' Schorpioen, conjunct Cheiron in 28º 13' Schorpioen. De nauwe conjunctie tussen zijn Zon en zijn grootmoeder's Maan weerspiegelt hun emotionele verbondenheid. De conjunctie tussen zijn Zon en zijn moeder's Saturnus tekent de druk van de hoge verwachtingen die zij van hem heeft en dat die zijn bestemming beperken en vormen. Maar Prins Charles heeft ook een krachtige verbinding met een buitenplaneet van zijn grootvader, die hij slechts in zijn jeugd heeft gekend. Charles zijn Zon staat exact conjunct met de Uranus van Koning George. Charles, als individu, staat model voor de zoektocht naar de verborgen waarheid, die de generatie van Koning George collectief najoeg in naam van vooruitgang. Hij is als het ware de optelsom, persoonlijk gezien, van het streven van de generatie van zijn grootvader. Maar Charles zijn Zon-Cheiron in Schorpioen staat ook vierkant met de Queen’s Neptunus. Het is helemaal niet verwonderlijk dat Charles voor zijn eigen ontwikkeling koos, intellectueel, emotioneel en seksueel gezien, op een manier die regelrecht bedreigend was voor de Neptuniaanse droom van zijn moeder.

Charles op zijn beurt zal zich verward, in de steek gelaten en misschien subtiel gemanipuleerd hebben gevoeld door zijn moeder. Hij zal zich flink hebben geërgerd omdat zij hem een ideaal opdrong dat niet langer waarde heeft in de wereld zoals hij hem ziet. De Queen behoort tot een generatie die zich overgeeft aan het glorieuze, allesverlossende beeld van grandeur en adel. Charles heeft ook Pluto in 16º 33' Leeuw. Niet in nauw aspect met de Neptunus van de Queen, maar het is toch een conjunctie. Charles heeft iets gemeen met zijn Pluto generatie: een overlevingsdrang die rust op een intense, innerlijke missie naar eigenwaarde en de krachtige overtuiging dat het gaat om de stem van het individu. Wat dat betreft voelt hij instinctief aan wat zijn moeder voelt. Niet als een romantisch ideaalbeeld, maar als noodzaak. Het vierkant tussen zijn Pluto en radix Zon geeft ook aan dat hij net zo min met zijn eigen generatie accordeert als met die van haar. Hij heeft meer gemeen met zijn grootvader dan met zijn eigen leeftijdgenoten.

Misschien had Charles diep van binnen niet de kracht om zich te verzetten tegen die Neptunus in Leeuw visie van noblesse oblige. Zijn radix Pluto komt ertegen in opstand. Dus koos hij (of er werd voor hem gekozen, maar hij accepteerde het toch maar) een partner wiens planetenconstellatie hem voldoende prikkelde en die aan de droom van een generatie, verbeeld door zijn moeders radix Neptunus, voldeed. Prinses Diana had radix Uranus in 23º 20' Leo, conjunct de Queen's Neptunus. De manier waarop deze twee vrouwen tegenover elkaar stonden, als afgevaardigden van hun respectievelijke generaties, en de verbetenheid waarmee zij elkaar als vijanden beschouwden was astrologisch gezien onvermijdelijk. Neptunus in Leeuw droomt van bevrijding, door het bezielde beeld van een schitterende, onbaatzuchtige wereld. Uranus in Leeuw streeft vooruitgang na door zich te richten op individuele capaciteiten die bestaande, autoritaire structuren doorbreken, waardoor nieuwe creatieve ruimte ontstaat voor de groep. Diana’s radix Maan in 25º Waterman en haar radix Venus in 24º 23' Stier beschrijven haar eigen, innerlijke conflict met de eigenzinnige idealen van haar Uranus-generatie. Maar als we de explosieve combinatie van Charles planeten in Schorpioen naast haar radix T-kruis zetten en zien dat dat allemaal inspeelt op de Queen’s radix Neptunus krijgt het “annus horribilis” (rampjaar ’92) een heel ander karakter. Voor de Queen deed dit huwelijk haar favoriete idealen uiteen spatten. Diana’s generatie was voor haar een mobiele eenheid die resoluut haar feestje heeft verknald en de laatste restjes koninklijke privileges en waardigheid omver heeft gehaald.

Het is onvermijdelijk dat Prins William dit generatiepatroon voortzet. Hier speelt een traag evolutionair proces dat zich door de eeuwen heen manoeuvreert.William’s buitenplaneten zijn nauw gekoppeld aan persoonlijke planeten in de charts van zijn beide ouders: zijn Neptunus conjunct Ascendant, in respectievelijk 25º 32' en 27º 30' Boogschutter, staan zowel conjunct met zijn vaders Mars-Jupiter conjunctie als zijn moeders Ascendant. Het verlangen naar spirituele verlichting en betekenis, het ideaalbeeld van de Neptunus in Boogschutter generatie, wordt door zijn ouders persoonlijk uitgedragen. De “New Age” activiteiten van zowel Charles als Diana vallen ongetwijfeld goed bij de generatie van hun zoon. Maar William heeft ook Venus en Cheiron exact conjunct in 25º Stier. Zijn persoonlijke relaties, die gedeeltelijk door pijn en ellende worden gevormd, stemmen niet overeen met de heersende, romantische visie van zijn oma’s generatie, noch met de gedreven zelfexpressie van die van zijn moeder of de fanatieke overlevingsdrang van zijn vader's generatie. William’s Neptunus in Boogschutter staat driehoek de Queen’s Neptunus in Leeuw. Beide delen de droom van de vuurtekens; een schitterende, onbaatzuchtige wereld. Maar die wereld vindt William alleen door een morele en spirituele zoektocht en niet door persoonlijke erkenning.

Vrienden worden met de buitenplaneten

Vroeger vonden astrologen de buitenplaneten in een geboortehoroscoop niet noemenswaardig. Zij werden als onbelangrijk en niet zo relevant beschouwd voor het individuele leven. Nu weten we wel beter. De astrologen die collectieve stromingen bestuderen, weten hoe krachtig de tijdgeest kan doorklinken in een particuliere bestemming. Wanneer de buitenplaneten krachtig gekoppeld zijn aan persoonlijke planeten in de geboortehoroscoop, dan is die figuur meer dan andere generatiegenoten een stem voor het collectief. Die persoon moet geschikte wegen kunnen creëren voor die tijdgeest en toch zijn individuele integriteit behouden. Het ego moet sterk genoeg zijn om collectieve energieën te verwerken in persoonlijke overtuigingen, vaardigheden en ervaringen. Het kind dat deze zaken niet kan bevatten, kan door de krachten van de stroming waarin hij of zei geboren is worden overspoeld. Dat kan tot enorme creatieve expressie leiden maar ook ontaarden in een psychose. Het kind dat tegen de eigen generatie ingaat en dat probeert om de collectieve spirit waartoe hij of zij behoort te onderdrukken, kan daar enorm onder lijden. Het gevoel van intens isolement kan daardoor ontstaan. Maar er kunnen ook krachtige, interne en externe uitbarstingen plaatsvinden, die de persoon compleet machteloos maken ten opzichte van grote veranderingen. Koppelingen tussen ouders en kind waarbij de buitenplaneten een rol spelen, geven aan dat zij elkaar kunnen helpen om de talenten en visie van elkaars generaties te onderscheiden. Dat kan positief bijdragen aan een evolutionair proces waaraan beiden, vrijwillig of onvrijwillig, deelnemen.

Jammer genoeg monden deze koppelingen vaak uit in een vurige strijd, die wordt geweten aan persoonlijke factoren. Het was wellicht hoogst ongepast van de Queen om Diana persoonlijk haar opstandigheid naar de koninklijke status quo aan te rekenen. Diana was een spreekbuis voor haar generatie. Mensen met Uranus in Leeuw zijn niet snel geneigd te geloven in Neptuniaanse dromen. Een Leeuwerige, creatieve visie is hen beiden niet vreemd, maar deze twee buitenplaneten zijn elkaars tegengestelden in betekenis en weerspiegelen respectievelijk intellectuele en emotionele waarnemingen van dezelfde dimensie van het bestaan. Neptunus zoekt verbinding met een hogere eenheid door idealisering en zelfopoffering. Uranus zoekt vooruitgang door nieuwe ideologieën te creëren. Als een ouder een kind wil helpen bij dit soort koppelingen tussen twee charts, is het belangrijk om niet alleen de persoonlijkheid van het kind te onderscheiden, maar ook waar het kind voor staat als vertegenwoordiger van een hele generatie. De verstandige ouder zal het kind aanmoedigen om geschikte wegen te vinden, waardoor de collectieve behoeften en dromen op een individuele manier kunnen worden geuit. Dat werkt beter dan blind reageren op een bedreiging, of zich domweg identificeren met de dromen van de eigen generatie. Een goed voorbeeld van dit laatste is de link tussen Joseph P. Kennedy’s conjunctie van Neptunus en Pluto in Tweelingen en zijn zoon’s radix Zon in Tweelingen. John F. Kennedy (*) werd door Papa Joe gezien als de vleesgeworden incarnatie van het ideaalbeeld van zijn eigen generatie; die van behoud en continuïteit door opleiding, sociale veranderingen en politieke macht. Het onvermijdelijke resultaat was dat John F. Kennedy geen kans kreeg om John F. Kennedy te worden, alleen in de context van zijn vaders ambities. Geen persoonlijke ambities, maar die van een hele generatie.

*Zie ook “Het orakel en de Familievloek” voor een analyse van de familiecharts van de Kennedy's.

Er moet nog heel wat research worden gepleegd om deze omvangrijke, collectieve demonen begrijpelijk in kaart te brengen. Zij stromen door de generaties en worden beschreven door de buitenplaneten, die over en weer gekoppeld staan tussen charts in een familie. Met het radix verhaal is niet alles gezegd. Generatie-aanduiders maken niet alleen connecties tussen de geboortehoroscopen van ouders en kinderen. Zij worden ook in specifieke periodes geactiveerd door specifieke transits van de buitenplaneten en tijdens periodes dat de gezamenlijke cycli van twee of drie buitenplaneten een kritieke fase bereiken. Bijvoorbeeld, in de tijd dat Prins Charles en Prinses Diana gingen scheiden, liep Pluto transit door Schorpioen. Hij activeerde niet alleen hun persoonlijke planeten, maar ook de radix Neptunus van de Queen. Voor de hele generatie van de Queen was dit een periode van crisis en desillusie. De “vuilspuitende” neigingen van Pluto in Schorpioen, maakte korte metten met sferen waarin emotionele oneerlijkheid de overleving ondermijnt. En degenen die onder het ideaalbeeld van Neptunus in Leeuw waren geboren, werden eindelijk gedwongen om in te zien dat er een onmogelijke kloof zat tussen hun ideaal en de realiteit van de menselijke, seksuele en emotionele aard.

Als individuen kunnen we zulke grootse, collectieve bewegingen niet sturen of tegenhouden. We doen er aan mee, of we willen of niet. Wel kunnen we kiezen of we creatief of destructief meedoen. We kunnen onszelf tegenstribbelende slachtoffers van kwaadaardige, externe krachten voelen. We kunnen onszelf voor de gek houden met dromen en onszelf ervan overtuigen dat we goddelijk geïnspireerde veranderingen dienen. Of we kunnen een bescheiden, moeilijke taak op ons nemen, door aanleg en karakter te verfijnen en op te treden als bemiddelaars. Zo kunnen we zo goed mogelijk bijdragen aan de positieve groei van iets wat in de kern menselijk noodzakelijk is. We moeten scherp bewust blijven waar onze eigen persoonlijkheid overgaat in iets dat groter is, zodat we een waardevolle en bemoedigende bijdrage kunnen leveren aan de drijfveren van onze generatie. Ook moeten we onze kinderen voldoende wijsheid en beheersing bijbrengen, opdat zij de totaal andere droom van hun generatie leren waarderen. Als astrologen kunnen we het beste overweg met cliënten wiens buitenplaneten in harmonie zijn met die van ons. Hebben we Pluto in Leeuw, dan herkennen we meer in jongere mensen met Pluto in Weegschaal dan in die met Pluto in Maagd. Wellicht vinden we het heel moeilijk om mee te voelen met de energie van de Pluto in Schorpioen groep, die we als vrij bedreigend kunnen ervaren. Neptunus in Weegschaal gaat beter samen met Neptunus in Boogschutter dan met Neptunus in Schorpioen en Neptunus in Schorpioen gaat beter met Neptunus in Steenbok dan met Neptunus in Boogschutter. Of we nu ouders zijn of astrologen – of allebei – de generatiekloof zal altijd bestaan. Niet omdat leeftijd en jeugd onvermijdelijk botsen, maar omdat de grote, collectieve cycli van een andere tijd een andere visie vergen. Ook al zullen we persoonlijk nooit geheel de visie delen van een andere generatie, we kunnen op z’n minst erkennen dat ook zij een essentieel onderdeel zijn van grootse ontwikkelingen in het leven.

Nederlandse vertaling; 2006 TEXT-PROJECT, Margriet de Graaf

Adverteren
Actuele planetaire posities
23-maa-2018, 06:06 UT/GMT
Zon233'32"1n01
Maan1418'45"18n07
Mercurius1654'15"r9n42
Venus2011' 4"7n08
Mars39'56"23s32
Jupiter2254'46"r17s18
Saturnus836'15"22s17
Uranus270'36"9n55
Neptunus1437'59"6s53
Pluto213'33"21s27
Ware Knoop1343' 7"r16n42
Cheiron2833'23"2n34
Uitleg van de symbolen
Horoscoop van dit moment
Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst